L'orgue de Pedreguer, fou concebut com un instrument capaç d'adaptar-se a una gran quantitat de repertori, tant des del punt de vista històric com del de la pròpia composició instrumental. Prova de la idoneïtat d'aquest instrument és el cicle de sis concerts que els oferirem enguany. Sota el lema “la música de cambra”, el Festival pretén viatjar a través d'un important nombre d'autors que dedicaren bona part de la seua obra a aquest gènere instrumental.

En el concert inaugural comptarem amb l'extraordinari Cor de Cambra "Musica Ficta", que juntament amb l'organista Anselmo Serna, interpretarà un programa amb obres de l'època del Quixot. Dos concerts estaran combinats amb solistes: el concertista Josep Maria Mas i Bonet, acompanyarà el guitarrista Vicent A. Ballester, en un original recital amb transcripcions d'obres per a guitarra i orgue. El flautista Àngel Marzal interpretarà obres de J.S. Bach i l'original Sonata da Chiesa de Frank Martin. Els recitals d'orgue sol, els els oferiran el professor Esteban Elizondo i el jove concertista Juan María Pedrero. I per concloure el Festival, un concert amb l'Orquestra de Cambra "ad libitum" que, sota les ordres de l'excepcional directora Pepa Álvarez i amb la participació de jóvens solistes de primera fila, farà les delícies del públic en concerts de J.S. Bach, G.F. Haendel, G.Ph. Telemann i A. Vivaldi.

Finalment, vull agrair al nostre fidel públic que, any rere any i en creixent nombre, hi assisteix des de molts distints llocs. La seua presència ens motiva a programar amb les màximes exigències. Així mateix, desitge manifestar el meu agraïment a l'equip col·laborador i entitats financeres que fan possible un esdeveniment cultural d'aquesta magnitud.

Josep Vicent Giner
Director Artístic