Divendres
6 d'octubre
21:00 h.

ORQUESTRA DE LA MARINA ALTA

CRISTINA MARTÍ, guitarra
ALEX TATNELL, trompeta
PABLO MARÍN, clarinet
MINERVA MOLINER, soprano
JOSEP VICENT GINER, orgue
FRANCESC ESTÉVEZ, direcció

Obres de W.A. Mozart, F.J. Haydn i S. Bacarisse

Divendres
13 d'octubre
21:00 h.

SARAH BISHOP, corn anglès
SUSANA GARCÍA, orgue

Obres de G.Ph. Telemann, J.S. Bach i M. Marais

Divendres
20 d'octubre
21:00 h.

EUROPEAN UNION CHAMBER ORCHESTRA

JOSEP VICENT GINER, orgue

Obres de G.F. Handel, G.Ph. Telemann i J.S. Bach

Divendres
27 d'octubre
21:00 h.

JOSE LUIS ECHECHIPÍA

Obres de J.S. Bach, L. Vierne i M. Duruflé

Divendres
3 novembre
21:00 h.

COR CABANILLES

JOSEP VICENT GINER, orgue
DIEGO RAMÓN LLUCH, direcció

Obres d'A. Dvorak i E. Elgar

Divendres
10 novembre
21:00 h.

SIGRID SCHWERING, violí
WOLFGANG SCHWERING, orgué

Obres de J.S.Bach, C.Ph.E. Bach, H.I.F. Biber i W.A. Mozart