Divendres 4 de novembre de 2005, 21:00 h.

   
 

ESTEBAN ELIZONDO, orgue

Biografia [ val | es | de | en ]

   

I.

 
   

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Preludio i Fuga en si menor BWV 544

   

Felipe Gorriti
(1839-1896)

L'Esperança (Elevació i Pregaria)

Marxa Fúnebre

   

Eduardo Mocoroa
(1867-1959)

Introducció i Fuga sobre l'Amén del Credo

   

P. Francisco Madina
(1907-1972)

Toccata

   

II.

 
   

Luis Urteaga
(1882-1960)

Ofrena al Beato PIO X
Entrada
Preludi
Meditació
Cantinela
Ofertori
Súplica
Elevació
Comunió
Petita Tocatta
Final amb "Ite Missa est"
Final

   

Jesús Guridi
(1886-1961)

III part del Tríptic del Bon Pastor